Milieu-onderzoek bedrijfsterreinen

Ongeveer 26.000 bedrijven moeten van het kabinet onderzoeken of hun terreinen zijn vervuild. Het gaat om bedrijven die zich na 1989 hebben gevestigd op terreinen waarvan niet zeker is dat de bodem schoon is en die niet vrijwillig deelnemen aan de saneringsoperatie BSB. Tot nu toe gold de plicht alleen voor bedrijven die zich voor 31 december 1989 hebben gevestigd op potentieel verdachte terreinen. Het kabinet heeft die plicht gisteren uitgebreid. (ANP)