Kok: geen andere positie Beatrix

. Premier Kok meent dat koningin Beatrix een ,,buitengewoon waardevolle'' bijdrage levert aan de regering en haar grondwettelijke positie daarom niet moet veranderen.

Kok bestrijdt dat de koningin als staatshoofd een ,,oneigenlijke'' invloed uitoefent op het regeringsbeleid. ,,Het zijn steeds de ministers en niemand anders die besluiten'', zei hij gisteren na het wekelijkse kabinetsberaad. Volgens Kok heeft de rol van het staatshoofd ,,meer voordelen dan nadelen''.

De premier reageerde hiermee op een pleidooi van D66-fractieleider De Graaf om de koningin niet langer deel uit te laten maken van de regering. Tegelijk werd de afgelopen weken in publicaties naar voren gebracht dat Beatrix door haar lange staat van dienst en haar manier van werken te veel invloed zou hebben op het regeringsbeleid.

Kok zei dat hijzelf als minister-president en ook zijn ministers steun hebben aan de ,,goed ingevoerde en actieve'' koningin.

De premier herhaalde dat hij geen moeite heeft met een discussie over de rol van het staatshoofd. Volgens Kok kan die discussie juist duidelijkheid scheppen over de precieze positie van het staatshoofd. Hij wees erop dat de constitutionele taken van de koningin nog begin jaren tachtig in zijn huidige vorm zijn vastgelegd.

Kok wil vasthouden aan het voorzitterschap van de Raad van State voor het staatshoofd. Ook hier geldt volgens hem dat de koningin een waardevolle bijdrage levert. De premier ziet geen aanleiding af te zien van de rol van de koningin bij kabinetsformaties. In zijn ogen gebeurt daarbij ,,niets geheimzinnigs''. Hij benadrukte dat het politieke partijen vrij staat om bij een formatie hun voorkeur voor een formateur onderling af te stemmen.

ORANJEpagina 33, Zaterdags Bijvoegsel