Knus debuut op beurs van netwerk Newconomy

Na de afgang van World Online zet Newconomy, die participeert in Internet-bedrijven komende week de stap naar de effectenbeurs. Ook Datelnet heeft besloten dan naar de beurs te gaan. Het verhaal van twee `moetjes'.

Pieter van Hoogstraten gaat volgende week twee keer naar de Amsterdamse effectenbeurs. De eerste keer, op woensdag, als chief business officer van Datelnet, een leverancier van communicatie- en informatiediensten uit Den Bosch. En een dag later als voorzitter van de raad van commissarissen en aandeelhouder (150.000 aandelen) van Newconomy, de participatiemaatschappij, die zichzelf The Internet Powerhouse noemt.

De koersval van Internetdiensten-aanbieder World Online en de afbladderende koersen op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq laten hun sporen na bij de beursgang van Newconomy, een netwerk van participaties in Internet-bedrijven. Newconomy plaatst bijna de helft van de maximaal 6,9 miljoen nieuwe aandelen in een kleine kring van financiers, klanten, partners en medewerkers.

En de bestaande aandeelhouders hebben zich vrijwel allemaal gebonden aan afspraken om hun effecten tenminste een half jaar te houden, en in geval van de directie zelfs tenminste een jaar. Voor de beurshandel blijft, op zijn best, zo'n 15 procent van het aandelenkapitaal over.

De uitgifte van nieuwe aandelen tegen een koers tussen 10 en 11,5 euro is zo goed mogelijk dicht getimmerd om de kans op succes zo hoog mogelijk te maken.

Twee professionele beleggers, verzekeraars Aegon en Delta Lloyd, kopen elk genoeg aandelen om een voor hen fiscaal aantrekkelijk belang van 5 procent van het aandelenkapitaal op te bouwen. Verder geeft Newconomy eigen medewerkers, personeel bij relaties in het netwerk en klanten een voorkeursrecht bij inschrijving. Samen is dat goed voor iets meer dan de helft van de maximaal 6,9 miljoen aandelen die op de markt komen.

De beursgang is voor Newconomy, net als voor Datelnet, ook een `moetje'. Met de kapitaalinjectie van beleggers willen de bedrijven kredieten aflossen die zij bij de bank die hen naar de beurs brengt hebben opgenomen om overnames te doen. Newconomy gebruikt 33 miljoen euro om een lening van ABN Amro terug te betalen.

Datelnet heeft 43 miljoen gulden nodig om een banklening van MeesPierson af te lossen. Dat geld heeft het bedrijf gebruikt om dit jaar drie ondernemingen te kopen. Datelnet geeft ruim 4 miljoen nieuwe aandelen uit, terwijl huidig enig aandeelhouder en bestuursvoorzitter J. Brus ruim 5 miljoen aandelen (ruim een derde van zijn bezit) verkoopt en daarmee 149 miljoen gulden verdient. De uitgiftekoers van de nieuwe aandelen ligt tussen 13,75 en 15,50 euro.

Zowel bij Datelnet als bij Newconomy zijn de oprichters, Brus, respectievelijk M. de Hond, nauw betrokken bij een zo geslaagd mogelijke beursgang. Dat is wel wat anders dan de wollig omschreven verkoop door oprichtster N. Brink van World Online van tweederde van haar aandelen drie maanden voor de beursgang.

Brus neemt bij Datelnet bijvoorbeeld, via zijn eigen beleggingsmaatschappij, de financiële gevolgen van een arbeidsconflict met een voormalige medewerker voor zijn rekening. In 1998 deed hij iets vergelijkbaars door een bonusregeling voor een medewerker te betalen.

De Hond staat bij Newconomy persoonlijk en via zijn beleggingsmaatschappij View/Ture garant voor leningen die medewerkers via een aparte stichting bij ABN Amro kunnen opnemen om in te schrijven op aandelen Newconomy.

Zowel bij Newconomy als bij Datelnet doen de oprichters ook privézaken. Datelnet(159 miljoen gulden omzet) doet voor miljoenen zaken met bedrijven die kennelijk ook door oprichter Brus worden gecontroleerd.

Newconomy investeert ook in bedrijven van de partner en de zoon van De Hond. Onder de huidige aandeelhouders van Newconomy is onder meer grootaandeelhouder en directeur Th. Raman van TIE Holding, een Internetbedrijf dat in februari naar de beurs ging. In TIE heeft Newconomy weer een belang van ruim 7 procent. Zo zijn er meer directeuren/grootaandeelhouders van bedrijven in het netwerk waarin Newconomy investeert die zelf weer aandeelhouder zijn van Newconomy.

Dat opent, althans in theorie, interessante mogelijkheden voor belangenverstrengelingen, als partners in het netwerk van Newconomy kapitaal in elkaars bedrijven gaan steken voor verdere expansie. Op die manier stijgt de waarde van de belangen van Newconomy vanzelf mee, doordat het Internet Powerhouse zijn participaties opwaardeert tot de prijs die de meest recente investeerder betaalt, minus een korting.

    • Menno Tamminga