Kabinet geeft 18 miljard extra uit in drie jaar

Het kabinet heeft de komende drie jaar elk jaar ongeveer zes miljard gulden meer beschikbaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. Onderwijs en Volksgezondheid krijgen samen jaarlijks bijna de helft van dit bedrag.

Dat zei premier Kok gisteravond na de ministerraad. Volgens Kok worden de extra miljarden zorgvuldig geïnvesteerd. ,,Zonder aan geldsmijterij te doen kunnen we een kwaliteitsslag maken'', aldus Kok. Hij zei het geld onder meer te willen gebruiken om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken en Nederland ,,te moderniseren''.

Onderwijs kan op gemiddeld 1,25 miljard gulden per jaar rekenen, de zorgsector op ongeveer één miljard. Ook de andere departementen krijgen extra geld. Deze extra uitgaven liggen in lijn met de afspraken uit het regeerakkoord. Het geld wordt verdeeld onder veiligheid en leefbaarheid (jaarlijks gemiddeld 600 miljoen) natuur, milieu en steden (600 miljoen) en infrastructuur (600 miljoen).

Daarnaast krijgen ook de provincies en gemeenten zo'n 700 miljoen extra. De rest, ongeveer 800 miljoen per jaar, wordt verdeeld over onder meer sociale zekerheid en internationale samenwerking.

Enkele weken terug had minister Zalm (Financiën) nog aangegeven dat de jaarlijkse extra ruimte ten gevolge van de gunstige economische groei ongeveer drie miljard gulden zou bedragen. Door de meevallende inkomsten van het FES (infrastructuurfonds) in de miljardendiscussie te betrekken, kon uiteindelijk het dubbele worden toegezegd. De departementen hadden in totaal om 11 miljard gulden extra gevraagd.

De definitieve bestemming van de extra miljarden wordt pas over enkele maanden, bij het opstellen van de begroting voor 2001, duidelijk. Dan is ook helder wat er gebeurt met de inkomstenmeevallers van 12 miljard dit jaar en 18 miljard in 2001.

Het kabinet sprak gisteren tevens over het zogenoemde bereikbaarheidsplan van minister Netelenbos (Verkeer), waar het rekeningrijden onderdeel van zal uitmaken. Kok zei te verwachten dat het kabinet over twee weken over het plan beslist.