Investeringsbank NIO naar FMO

De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) gaat naar de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). De twintig personeelsleden van de NIO, nu nog een volle dochter van NIB Capital Bank, gaan mee. NIO sluit namens de Nederlandse staat schenkingsovereenkomsten af voor allerlei projecten in ontwikkelingslanden. Verder beheert zij een portefeuille leningen die vroeger zijn verstrekt aan dat soort landen. Tenslotte voert de bank betalingen uit voor het Oret-programma, exporttransacties van Nederlandse bedrijven met ontwikkelingselementen. FMO verstrekt geld aan bedrijven en financiële instellingen die investeren in de ontwikkeling van de private sector in opkomende markten. De staat heeft 51 procent van de aandelen, banken houden 42 procent. De rest is in handen van de werkgevers- en werkgeversorganisaties en ongeveer 120 Nederlandse bedrijven en particulieren. (ANP)