Gemeenteraad

In Rotterdam is een werkgroep gevormd die zich over het gemeentelijke beleid buigt. Elsbeth Etty (Z 8 april) beziet dit met zorg. Het ondermijnt de positie van de gekozen gemeenteraad, vreest ze, zoals alom de positie van de volksvertegenwoordiging aan slijtage onderhevig is. Wordt de politiek ondermijnd als anderen dan officiële politici over beleidszaken delibereren? Het is toch juist prijzenswaardig als derden van belangstelling voor de publieke zaak blijk geven?

Toegegeven, dat die werkgroep in het Rotterdamse stadhuis is geïnstalleerd geeft er erkenning en status aan die van mij niet hoeven. Het lijkt me echter onzin het bestaansrecht van zo'n groep op principiële gronden te ontkennen. We hebben toch vrijheid om groepen en comités op te richten die een mening ventileren? Niemand roept toch dat de Rotterdamse raad macht en bevoegdheden moet prijsgeven?

    • H.J. Bakker Amsterdam