`Gemeenten falen bij aanpak inburgering'

Het kabinet is ontevreden over de manier waarop gemeenten de inburgering van nieuwkomers ter hand nemen. Volgens een onderzoek van minister Van Boxtel (Integratiebeleid) schort het bij ,,te veel gemeenten op belangrijke onderdelen'' aan een goede aanpak.

Van Boxtel schrijft dit in een rapport dat hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Er bestaat al enige tijd kritiek op de manier waarop de inburgering van immigranten verloopt.

De Nederlandse taal wordt niet voldoende aangeleerd, de doorstroom naar werk verloopt problematisch en de uitval is hoog – een kwart tot een derde maakt de inburgeringscursus niet af. Gemeenten schromen om sancties op te leggen aan immigranten die niet komen opdagen.

Ook blijken immigranten regelmatig moeite te hebben met het combineren van een baan en de inburgeringscursus. Sinds eind 1998 verplicht de Wet Inburgering Nieuwkomers immigranten tot het volgen van 570 uur taalles en maatschappijoriëntatie.

Het kabinet besloot gisteren op voorstel van Van Boxtel dat de verantwoordelijke ministers binnenkort overleg zullen voeren met de instanties die de inburgeringscursussen geven. Zo moeten de regionale opleidingscentra harde afspraken maken over de resultaten die immigranten moeten boeken, zoals de beheersings van de Nederlandse taal en het volgen van stages.

Daarnaast krijgen gemeenten een belangrijke rol bij het zoeken naar werk voor nieuwkomers. Ze moeten met onderwijsinstellingen, arbeidsvoorziening en werkgevers plannen ontwikkelen. Het scholen van nieuwkomers voor een baan in de zorgsector krijgt daarbij extra aandacht.