DOOD IN HET NET

In de bijlage W&O van 8 april gaf Frans van der Helm, onder de kop `Dood in het net', een heldere samenvatting van een rapport van Mennobart van Eerden c.s. over de sterfte van vogels in de netten van de IJsselmeervisserij. In het laatste deel van het artikel wordt dit probleem in de bredere context van het beheer van de IJsselmeervisserij gezet. Op dit punt lijkt ons een aanvulling gewenst.

De baars- en snoekbaarsbestanden in het IJsselmeer zijn in extreme mate overbevist. Terugdringing van de visserij met 75% zou de vangsten doen toenemen tegen lagere kosten, de omvang van de populaties verhogen en de negatieve neven-effecten van de visserij (waaronder eenden-sterfte) aanzienlijk verminderen. Alleen maar winst, dus. Het nut van terugdringing van de visserijdruk is geen nieuw gezichtspunt: de overbevissing is al decennia geleden door het RIVO aangetoond en ook de vogelsterfte was al jaren bij ingewijden bekend.

Het overheidsbeleid is gericht op terugdringing van de overbevissing, maar heeft tot op heden erg weinig effect gehad. Het zou een gemiste kans zijn als nu eventuele maatregelen alleen afgestemd worden op de bijvangst van vogels en uit het oog wordt verloren dat ook de doelstelling van een duurzame nettenvisserij op het IJsselmeer ingrijpende maatregelen wenselijk maakt.

    • Willem Dekker