`Centrale Borssele niet eerder dicht'

De vervroegde sluiting van de kerncentrale Borssele is volgens haar eigenaar, de elektriciteitsproducent EPZ, van de baan. Een gedwongen sluiting van Borssele verdraagt zich niet met Europese regelgeving. Dit zegt ir. H. Droog, de directeur van EPZ.

Na de bestudering van de recente uitspraak van de Raad van State waarin de sluitingsbeschikking is vernietigd, is EPZ ervan overtuigd dat het ministerie van Economische Zaken er niet meer in slaagt een sluitingsprocedure tot een goed einde te brengen.

EPZ meent dat de centrale tot in lengte van jaren open kan blijven en bereidt zich voor op het aantrekken van nieuw personeel en het bestellen van nieuwe splijtstof.

Het ministerie van Economische Zaken geeft toe te vrezen dat een nieuwe procedure voor sluiting van Borssele in 2003 een moeizame kwestie wordt.

De Elektriciteitswet van 1998, die de Nederlandse overheid een groot deel van de zeggenschap over Borssele en andere centrales ontneemt, zit een gedwongen sluiting in de weg. Sinds 1998 is de opwekking van elektriciteit in Nederland onderworpen aan de regels van de Europese markt.

Volgens D. Samsom van Greenpeace blijkt nu dat het ministerie van Economische Zaken de centrale eigenlijk niet wil sluiten. ,,Je kunt je afvragen of ze daar hun best wel doen.'' Ook het TweedeKamerlid Feenstra (PvdA) ,,sluit bepaald niet uit'' dat het ministerie de centrale via een achterdeur wil openhouden, maar hij wijst op de toezegging van het kabinet dat Borssele in 2003 wordt gesloten. Het Kamerlid Klein Molekamp (VVD) sluit zich echter aan bij de juridische redenering van EPZ en heeft ,,geen bezwaar tegen een continuering van de centrale''.

Economische Zaken wil zich voor de beoogde sluiting vooral beroepen op oude overeenkomsten. Het wijst erop dat EPZ bij het goedkeuren van de zogenoemde Elektriciteitsplannen in 1996 en 1998 al heeft ingestemd met sluiting van Borssele in 2003. Maar EPZ zegt dat de nieuwe Elektriciteitswet geen systeem van E-plannen meer kent en dat ook de structuur van stroomopwekking in Nederland ingrijpend is veranderd.

In een reactie daarop laat het ministerie weten dat het departement uitputtend met EPZ heeft onderhandeld over financiële compensatie voor de vroege sluiting van de reactor. De regeling, waarin uiteindelijk een bedrag van 70 miljoen gulden is toegekend, beschouwt het ministerie tevens als een overeenkomst waarin wordt ingestemd met sluiting. Maar ook dat wijst de directie van EPZ van de hand. Bovendien is nog geen geld ontvangen, aldus het bedrijf.

EPZ meent dat noch de Kernenergiewet in de huidige vorm, noch het Europees recht toestaat dat Borssele `ambtshalve' wordt gesloten. EPZ gaat er van uit dat de centrale van Borssele gewoon openblijft. ,,Na de recente geslaagde modificatie is er geen enkele reden om hem al in 2007 te sluiten'', aldus directeur ir. H. Droog.

ZEEUWS WONDERpagina 18

    • Karel Knip