Bijdrage aan school verhoogd

De ouderlijke bijdrage in de schoolkosten voor het voortgezet onderwijs wordt met vijftig gulden verhoogd. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Ouders met een belastbaar inkomen tot 52.000 gulden krijgen een bijdrage van 1018 gulden (was 968). De hogere bijdrage geldt vanaf huidige schooljaar (1999/2000). De verhoging wordt doorgevoerd om de ouderlijke bijdrage op een kostendekkend niveau te brengen.