Weinig animo voor verkoop van boerenland

Minister Brinkhorst (Landbouw) is ondanks herhaalde verzoeken van landbouworganisatie LTO-Nederland niet bereid de zogenoemde beëindigingsregeling voor veehouders aan te passen. Hoewel het aantal veehouders dat het bedrijf wil sluiten tegenvalt, meent Brinkhorst dat de regeling ,,adequaat'' is. De huidige opkoopregeling loopt tot 20 april. Bij volgende opkoopregelingen zullen boeren minder geld krijgen voor hun dieren en stallen. De regeling is bedoeld om het mestoverschot aan te pakken. In totaal zullen ongeveer 6.000 veehouderijen hun bedrijf moeten beëindigen. Tot nu toe hebben 1.750 boeren hun bedrijven te koop aangeboden.