Reacties op vertrek van Nina Brink

Vier reacties op het vertrek van bestuursvoorzitter en oprichtster Nina Brink bij Internetaanbieder World Online.

Roel Pieper, oud-Philipsbestuurder, nu bestuurder van investeerder Insight Capital:

,,Ik wil naar voren kijken, naar de oplossing. Ik doe niet mee met het heen en weer zeuren over wat Nina Brink nu wel of niet gedaan heeft of wat ze wel of niet had moeten doen. Wat nu nodig is zijn strengere beursregels. De beurs moet heel scherp formuleren wat wel en wat niet mag. Kopieer die regels maar van de Amerikanen, die zijn door schade en schande wijs geworden. En als het dan weer gebeurt: hard straffen.''

Manus Fleskens, analist bij zakenbank Metzler:

,,Het vertrek van Brink is goed nieuws voor de belegger. De meeste boosheid was toch tegen haar gericht. Het moet nog slijten, mensen vergeten niet zo gauw. Het bedrijf heeft natuurlijk nog wel last van de lage koers, waardoor het geen acquisities kan betalen met aandelen. En de ingediende schadeclaims, die waarschijnlijk niet veel kans van slagen hebben, zullen nog een tijd drukkend op de koers werken.''

Jaap Glasz, advocaat en hoogleraar corporate governance aan de Universiteit van Amsterdam:

,,Het is de vraag wat er nu verandert door het vertrek van Brink. De raad van commissarissen moet ook de vraag stellen in hoeverre zij zelf debet is aan dit verdriet. Is nu het vertrouwen van de beleggers in het bedrijf hersteld? Nee. De commissarissen zitten zelf dik in de aandelen, de raad is niet `naar behoren' samengesteld, niet onafhankelijk genoeg. Het bedrijf doet er verstandig aan om een aandeelhoudersvergadering uit te schrijven, beleggers moeten daar ook om vragen.''

Maurice de Hond, bestuursvoorzitter van Internetbedrijf Newconomy dat volgende week naar de beurs gaat:

,,Het vertrek van Nina Brink was onvermijdelijk. Ze heeft zichzelf volkomen ongeloofwaardig gemaakt door een deel van haar belang in World Online al voor de beursgang van de hand te doen.''