Racisme op agenda VK

Een prominente zwarte Britse vakbondsleider heeft de regering van Tony Blair vanmorgen verweten een asielbeleid te voeren dat ,,racisme aanmoedigt''. De immigratiepolitiek, die al langer blootstaat aan kritiek van rechts, is daarmee een hoofditem geworden van de gemeenteverkiezingen op 4 mei.

Volgens Bill Morris, leider van de belangrijkste vervoersbond Transport and General Workers' Union, bevestigt de recente verscherping van de asielwetgeving het ,,institutionele racisme in de boezem van de regering'' en schept dit een klimaat waarin racisme ,,acceptabel'' wordt.

,,Er klinkt een vijandig muziekje voor zwarte Britten'', aldus Morris in een artikel voor The Independent. ,,Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ook ministers spelen hun partij mee in het orkest. Door het afkondigen van maatregel na maatregel die mensen moeten beletten Groot-Brittannië binnen te komen heeft het ministerie racisten armslag gegeven.''

Minister Straw van Binnenlandse Zaken voert een omstreden ontmoedigingsbeleid dat asielzoekers in afwachting van hun procedure niet langer geld maar voedselbonnen geeft. Dat zou hen volgens organisaties voor de rechten van de mens ,,paria's'' maken. De Conservatieven vinden Straws beleid getuigen van ,,catastrofaal mismanagement'', dat een fortuin kost en buitenlandse profiteurs en criminelen zou toelaten.

Morris' aanklacht komt op een ongelegen moment voor Blair, omdat onder etnische Britten relatief veel Labour-stemmers zijn.