Nog dit jaar extra geld voor zorg en scholen

. Het kabinet wil nog dit jaar honderden miljoenen guldens extra uittrekken voor onderwijs en volksgezondheid. De verhoogde uitgaven lopen op tot 2,5 miljard extra voor onderwijs en 1 miljard voor de zorgsector in 2002.

Dit blijkt uit nog vertrouwelijke stukken die minister Zalm (Financiën) gisteravond aan zijn collega's heeft gestuurd ter voorbereiding op de ministerraad van vandaag. Zalm geeft aan dat hij in totaal ruimte ziet voor 5,5 miljard aan extra uitgaven. De departementen hadden met elkaar om 11,5 miljard extra gevraagd. Deze structurele extra bestedingen komen voort uit meevallende uitgaven op de lopende rijksbegroting en de verwachtingen voor 2001 en 2002.

Zoals eerder aangekondigd haalt Zalm een deel van de afgesproken extra uitgaven die zijn vastgelegd in het regeerakkoord een jaar naar voren. Voor onderwijs gaat het om een bedrag van 400 miljoen gulden. Daar bovenop komt de komende jaren een bijdrage die oploopt tot 1,25 miljard gulden voor computers op scholen. Dit wordt gefinancierd uit het FES, het fonds dat onder meer wordt gevuld uit aardgasbaten. Het resterende bedrag, ongeveer 800 miljoen, wordt betaald uit de uitgavenmeevaller.

Volksgezondheid krijgt de komende jaren extra geld voor het terugdringen van wachtlijsten en het verminderen van de werkdruk van het zorgpersoneel. In totaal kan minister Borst rekenen op een structurele bijdrage van ongeveer 1 miljard gulden, waarvan ongeveer de helft wordt gefinancierd uit al gereserveerde bedragen die eerder worden besteed. De andere helft komt uit meevallende uitgaven op andere begrotingsposten. Enkele weken geleden werd bekend dat minister Zalm de structurele uitgavenmeevallers voor dit en komend jaar op 3 miljard gulden had vastgesteld. Voor 2002 verwacht de minister structureel 2 miljard gulden meer te kunnen uitgeven. Daarnaast blijken de inkomsten van het FES de komende tien jaar enkele miljarden hoger uit te vallen dan eerder geraamd. Hoeveel de andere departementen extra te besteden krijgen, was vanmorgen nog niet duidelijk. Naar verwachting zou het kabinet nog de hele middag en avond nodig hebben om tot een definitieve verdeling te komen.