Nieuwe topman klaagt niet over zijn aandelen WOL

In een telefoontje van de raad van commissarissen werd Simon Duffy gisteren formeel op de hoogte gesteld van het vertrek van Nina Brink. ,,Ik heb meer aandelen gekocht in dit bedrijf dan wie ook.''

Als aanstaand topman van World Online had de Brit Simon Duffy (50) woensdag jongstleden de kans zich populair te maken bij zijn werknemers. Hij greep die kans ten dele met een aanpassing in de aandelenregeling die door de koersval van World Online zwaar drukt op een groot deel van het personeel. Werknemers mogen hun lening verlengen waarmee ze aandelen hebben gefinancierd. En ze krijgen er vanaf nu jaarlijks voor elke tien aandelen die ze hebben vijf bij. ,,Het was mijn idee'', zegt Duffy, voormalig topman van EMI. Was iedereen tevreden? ,,Ik zou het niet kunnen zeggen. World Online heeft 2.000 werknemers in heel Europa. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die niet tevreden zijn. In ieder geval is de financiële druk op korte termijn ermee verminderd. Het probleem is niet opgelost, nee.'' Maar niemand, zo maakt Duffy duidelijk, heeft meer reden tot klagen dan hijzelf: ,,Ik heb meer aandelen gekocht in dit bedrijf dan wie ook.'' Hoeveel? Even valt er een stilte aan de andere kant van de telefoonlijn. Dan zegt hij: ,,Ik heb er geen probleem mee u dat te vertellen. Ik heb bij de beursgang voor meer dan een miljoen euro aandelen gekocht.'' Die aandelen kostten Duffy 43 euro per stuk.

Toen hij de financiële steun voor het personeel woensdag aankondigde wist Duffy formeel nog niet van zijn nieuwe positie. Hij kreeg gisterochtend een telefoontje van de commissarissen dat hij naast zijn positie als chief executive officer ook Brinks positie als president of the board op zich moet nemen. In het op Amerikaanse leest geschoeide bestuursmodel van World Online betekent dit dat Duffy niet alleen uitvoerend, maar voortaan ook op beleidsmatig en strategisch gebied de eerste man is van World Online. Met het oog op de presentatie van kwartaalcijfers wil Duffy niet vooruitlopen op de koers die hij voor het Internetbedrijf wil uitstippelen. Na enig aandringen herhaalt hij de doelstellingen zoals die eerder zijn geformuleerd in het prospectus. Ondanks alle malaise heeft World Online nog altijd de ambitie ,,een leidend Internetbedrijf'' te zijn, ,,marktaandeel te winnen'' en zijn naamsbekendheid uit te bouwen. Is de merknaam in de afgelopen maand niet onherstelbaar beschadigd? ,,Absolutely not''.

De manier waarop World Online geleid wordt zal in elk geval wel veranderen, meent Duffy: ,,Ik benadruk het samenwerken in een team. [Brink en ik] hebben een andere stijl. We hebben andere kwaliteiten. Zij was een ondernemer. Ik ben een manager.'' Duffy ziet zich niet als ad interim: ,,ik ben hier vier maanden geleden binnengekomen en van plan te blijven''.

Hij blijft hardnekkig ontkennen dat druk van de banken of beleggers ook maar enige rol heeft gespeeld bij het vertrek van Nina Brink: ,,Er was een aanhoudende toename van de druk van buiten het bedrijf die ondraaglijk werd. Dat heeft haar doen besluiten een stap opzij te doen. Ik wil de pers niet de schuld geven, maar de publiciteit heeft zeker een rol gespeeld.'' De rechtszaken niet. Duffy: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat er geen aansprakelijkheid is. Maar als Brink wordt aangeklaagd wegens haar bestuursrol nemen wij de kosten voor onze rekening. Dat is de gewoonste zaak van de wereld.'' Een gouden handdruk in welke vorm ook zit er voor Brink volgens Duffy niet in. Het contract met Brains International, de management bv van Brink zal voor haar nieuwe rol als strategisch adviseur worden ,,aangepast'', maar niet worden afgebroken. Over de financiële compensatie zegt Duffy: ,,We zijn daarover nog in gesprek. Het zal in elk geval niet méér zijn. Het zal vergelijkbaar zijn.''

    • Michiel van Nieuwstadt