Ministerie van OCW loopt leeg

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen loopt leeg. Afgelopen jaar stapte één op de vijf ambtenaren op. In drie jaar tijd haakte één op de drie topambtenaren uit de leiding van het departement af.

Ook vertrokken vorig jaar voor het eerst meer jonge trainees dan er nieuw kwamen. Opgestapte (top-)ambtenaren voelen zich niet meer thuis op het departement, verklaren ze tegenover deze krant. De meesten zochten een nieuwe baan bij andere ministeries of onderwijsorganisaties.

Ex-ambtenaren van Onderwijs verwijten minister Hermans, staatssecretaris Adelmund en secretaris-generaal P. Holthuis een gebrek aan elan en ambitie. Ze missen carrièrekansen, strategie en politiek gevoel. Ook menen zij dat het beleid van het ministerie wordt versnipperd door het inschakelen van derden.

Ron Bormans, ex-directeur studiefinanciering, meent dat op topvacatures `onzichtbare mensen' worden benoemd. Ankie Verlaan, voormalig plaatsvervangend directeur voortgezet onderwijs, vindt dat het ministerie ,,beleidsporno'' maakt.

Het ministerie van OC&W erkent bij monde van plaatsvervangend secretaris-generaal Rob Kerstens dat de ,,doorstroom fors is''. Met behulp van zogeheten exit-interviews wil het departement meer inzicht krijgen in het waarom van het vertrek. Een recente enquête naar arbeidstevredenheid onder 300 jonge OCW'ers toont aan dat driekwart van de respondenten de verticale doorstroom slecht of moeilijk vindt. Kerstens wil ,,structureel'' aandacht geven aan loopbaan, opleiding en mobiliteit. ,,We gooien de ramen open. Het is tijd voor een cultuuromslag.''

Onderwijs is niet het enige departement dat kampt met leegloop, maar de doorstroom is daar wel het meest aanzienlijk. Andere departementen, als Financiën en Sociale Zaken, kampen ook met flink verloop, weet hoogleraar bestuurskunde Roel in 't Veld, die secretaris-generaal was op Onderwijs.

Een belangrijke oorzaak is volgens hem dat in Den Haag de eigen ambtelijke organisatie een tweedehandsorganisatie is geworden. ,,De vernieuwing wordt buiten bedacht, bijvoorbeeld door consultancybureau's. Voor de uitvoering worden weer andere clubs ingehuurd, procesmanagers heten ze bij Onderwijs. Dan maakt de traditie van expertise plaats voor de reflex `not invented here'.

BELEIDSPORNO pagina 10

    • Wubby Luyendijk