Masefield

Op de vraag van Arie van den Berg waar Gerard Reve indertijd het gedicht Sea Fever van John Masefield kan hebben aangetroffen zijn door Arie Pos en door C. van Alem antwoorden gegeven (Boeken 10 en 24 maart). Ik kan er nog iets aan toevoegen. Ik las het gedicht midden jaren dertig op de Rijkskweekschool in Winschoten in de bloemlezing English Poetry (Volume III), samengesteld door H.G. de Meer en verschenen in de serie `The Golden Gate Books' (uitgave Tjeenk Willink, Zwolle 1932). Over de Poet Laureate Masefield merkte H.G. de Meer in bovengenoemde bloemlezing onder meer op: `Life itself is what interests him, not talking about life. Doing appeals him more than discussing.' Misschien niet verwonderlijk als we bedenken dat de (latere) dichter in 1890 reeds als jongen van veertien jaar aanmonsterde op de grote vaart.

    • J. van Delden