Martijn haalt link van website

De pedofielenvereniging Martijn heeft gisteren de link van haar Internetpagina verwijderd, die volgens het Meldpunt Kinderporno op Internet kinderen doorverwijst naar een internationaal platform voor pedofielensites. Een landelijk digitaal rechercheteam houdt de website van Martijn in de gaten, zo werd gisteren bekend. Via een kinderrubriek op de site kon worden doorgeklikt naar het pedofielenplatform. Het meldpunt noemt dat ,,digitale kinderlokkerij''.