Jeugd Rotterdam dikwijls crimineel

Rotterdam telt zowel absoluut als relatief veruit de meeste criminele jongeren van Nederland. Onderzoek van het ministerie van Justitie, gebaseerd op cijfers die door alle 25 regionale politiekorpsen zijn aangeleverd, wijst uit dat in de Rotterdam in 1998 - het meest recente onderzoeksjaar - 4.970 jongeren in de leeftijd tussen 12 en 24 jaar van strafbare feiten werden verdacht.

Van die groep vormt 8 procent een harde kern. Het totaal komt overeen met 54 per 1.000 jongeren. Meer dan één op de twintig jongeren wordt dus jaarlijks van een strafbaar feit verdacht. Van hen komt 38 procent voor het eerst in aanraking met justitie en 51 procent is licht crimineel. Rotterdam heeft 591.000 inwoners.

Den Haag, met ongeveer 443.000 inwoners, komt op een tweede plaats met 3.050 verdachte jongeren. Van hen vormt 12 procent een harde kern. Per 1.000 jeugdige inwoners waren er 45 verdachten in '98. Van het totaal vormt 12 procent een harde kern, 42 procent is `first offender'.

Het veel kleinere Dordrecht met ruim 118.000 inwoners vormt een uitschieter in criminele jeugd. In Dordt werden 770 jongeren verdacht, dat zijn er 43 per 1.000 jongeren, relatief bijna hetzelfde als in Den Haag. Dordrecht wijt dat aan een mogelijke vertekening door een nauwkeurige registratie.

Met 4.100 criminele jongeren op ruim 718.000 inwoners bezet Amsterdam de vierde plaats. In Amsterdam werd in '98 4 procent van alle jongeren verdacht van een strafbaar feit. Voor heel Nederland geldt een percentage van 2,7.