Indonesië mag 13 miljard aan kredieten later aflossen

De 19 landen die zijn verenigd in de Club van Parijs hebben Indonesie gisteren uitstel van 15 tot 20 jaar verleend voor de aflossing van 5,7 miljard dollar (13 miljard gulden) aan bilaterale kredieten. Deze tweede herstructurering van de Indonesische schulden in minder dan een jaar - de eerste dateert van september 1999 - getuigt van vertrouwen bij de schuldeisers in Indonesië.

De Indonesische minister Kwik Kian Gie (Economische Zaken) noemde het resultaat ,,bemoedigend'' en ,,een afspiegeling van het internationale vertrouwen in het vermogen van Indonesie om zijn economie weer gezond te maken.'' De vice-voorzitter van de Club van Parijs, Philippe de Fontaine Vive, beaamde dit: ,,Dit is een duidelijk signaal dat we vertrouwen hebben in de Indonesische economie.''

De nieuwe betalingsregeling is ook een teken dat de schuleisers begrip hebben voor de enorme begrotingsproblemen van de regering van president Abdurrahman Wahid. De monetaire crisis heeft de schuldenlast van Indonesië ernstig verzwaard.

De versoepeling betreft schulden die zijn aangegaan voor 1 juli 1997 en waarvan de terugbetalingstermijn verstrijkt tussen 1 april 2000 en 31 maart 2002. De Indonesische delegatie in Parijs, onder leiding van Kwik Kian Gie, had aanvankelijk alleen aangestuurd op een herstructurering van de nog dit jaar af te betalen bilaterale schulden, een bedrag van 2,1 miljard dollar. Na onderhandelingen van 20 uur besloten de schuldeisers het arrangement uit te breiden tot de in 2001 en 2002 af te lossen schulden. De vervaldatum voor aflossing van de zachte leningen in het pakket ('ontwikkelingshulp') is met 20 jaar verschoven, met een grace period (waarin Indonesie is vrijgesteld van aflossing) van zeven jaar. De vervaldatum voor de overige leningen is 15 jaar vooruitgeschoven, met een grace period van drie jaar.

De beslissing van de 19 aangesloten landen wordt ondersteund door multilaterale organisaties als het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), de OESO en de UNCTAD. Het IMF besloot vorige maand de uitbetaling van 400 miljoen dollar steun - de tweede tranche vaan een driejarig krediet van 5 miljard dollar - enkele weken op te schorten, omdat Indonesie de deadlines voor een aantal in de LoI overeengekomen maatregelen had overschreden.

President Abdurrahman Wahid, die deze week een conferentie van de G-77 (ontwikkelingslanden) bijwoont in het Cubaanse Havanna, zei gisteren: ,,Ons werk is met succes bekroond''. Hij bedankte met name de Franse president Jacques Chirac en premier Wim Kok voor hun inspanningen.

    • Dirk Vlasblom