Herstel Bas Heijne

In het essay van Bas Heijne over de hoge en lage cultuur Eerst naar Wagner, dan naar Hazes in het CS van vorige week, zijn tot onze spijt door een technische storing de eerste regels weggevallen boven aan van de laatste vijf kolommen. Hieronder staan de 5 intacte overgangen. Overigens is Heijne's essay op de debatpagina Tegenspraak op www.nrc.nl na te lezen. Zie ook dit CS pagina 4.

1. Net zoals er nu geroepen wordt dat er toch echt niemand zal zijn die werkelijk naar het woordenboek grijpt en Jippus et Jannica zal ontcijferen. Je denkt toch niet dat men al die gebonden klassieken waarmee de boekhandel ligt volgestouwd, echt tot zich neemt? Het zijn malle oprispingen, anders niet.

2. Beiden trekken strakke grenzen tussen traditionele cultuur en massacultuur, en o wee als die overschreden dreigen te worden. Er bestaat een chronische onwil om zich in de ander te verdiepen.

3.,,Met deze gelijkschakeling is het respect en de belangstelling voor de klassieke, gecanoniseerde cultuur weggeëbd'', meldt onderzoeker Jos de Haan.

4.De voorstellingen van Wagners Ring door de Nederlandse Opera vorig seizoen werden, vertoond op een scherm in het Amsterdamse Oosterpark, door duizenden bijgewoond, een latere televisieregistratie trok nog eens ettelijke tienduizenden.

5. Opnieuw wordt het wegvallen van de massacultuur en traditionele cultuur als een onbetwiste overwinning van de massacultuur voorgesteld. Eindelijk gerechtigheid!