Herodes

In de boekbespreking over Flavius Josephus van 17 maart j.l. stelt de heer De Lange, dat de bijbelse kindermoord zou zijn begaan door de kleinzoon van Herodes de Grote. Dat was dus Herodes Agrippa I, koning van 41 tot 44 van onze jaartelling. Deze Herodes had echt geen reden meer om bang te zijn voor Jezus, want die was al zo'n tien jaar daarvoor omgebracht. In de tijd dat Jezus zou zijn geboren was deze Herodes Agrippa I een kind. Herodes de Grote, aan wie de kindermoord wel degelijk wordt toegeschreven stierf in 4 voor Christus. Deze had dus ook geen reden om bang te zijn, tenzij Jezus niet in het jaar `0' is geboren, maar eerder. Zou het dan misschien Herodes Antipas zijn geweest, die leefde tot het jaar 39 en dus ook alle tijd had Jezus tijdens zijn proces te bespotten (zoals Lukas vertelt)? Overigens wordt de kindermoord alleen door Mattheus vermeld. Er zijn, bij mijn weten, geen historische bronnen die er melding van maken.

    • I. Schuurman