Foto Kader Abdolah

De foto van schrijver Kader Abdolah op pagina 7 van het CS van vorige week was van Sake Elzinga.