FNV laakt rol Unie in overleg met Philips

De Unie verbreekt het vakbondsfront in het CAO-overleg met Philips en pleegt `desertie' door het elektronicaconcern met een compromis tegemoet te komen. Dat stelt de bij het overleg betrokken bestuurder Jan Cuperus van FNV Bondgenoten. Unie-bestuurder Theo Willems wijst de beschuldiging van de hand. ,,Wij willen het vaksbondsfront helemaal niet doorbreken maar we beseffen wel dat we met de huidige patstelling niet verder komen.''

Het al enige tijd lopende dispuut betreft de wens van Philips om op termijn over te schakelen van het traditionele systeem van collectieve beloning naar prestatiebeloning. Eind vorige maand liep het CAO-overleg daarop vast. De vier betrokken bonden – FNV Bondgenoten, De Unie, de CNV Bedrijvenbond en de Vereniging van Hoger Philips Personeel – eisten toen tijdens een gezamenlijke ledenvergadering voortzetting van de collectieve loonsverhoging. Tegelijk stelden zij een ultimatum dat vanmiddag zou aflopen. Daarbij dreigden ze met acties als Philips prestatiebeloning zou doordrukken.

De Unie wilde het bij nader inzien niet zover laten komen. De bond belegde daarom een aantal ledenvergaderingen. Daar werd bij wijze van compromis besloten tot een `motiverend beloningsbeleid'. Dat voorziet in een loonsverhoging van ruim 8 procent voor de komende twee jaar. Verder opteerden de Unie-leden voor een overgangsregeling waarbij het beloningssysteem geleidelijk wordt omgevormd van volledig collectief in 2000, naar variabel in 2001, half collectief en half individueel in 2002, en volledig individueel in 2003. De Unie eist daarbij wel enkele garanties, zoals het uitsluiten van loonsverlaging.

,,Het is ons aller belang dat de impasse met Philips wordt doorbroken en ik hoop nog steeds dat de collega's dat ook zullen inzien'', aldus Willems van De Unie. De kans op daadwerkelijke protestacties acht hij niet groot.

Jan Cuperus van FNV Bondgenoten zegt onverkort vast te houden aan collectieve beloning en acht het goed mogelijk dat de drie bonden samen verdergaan met een actieprogramma. Dat FNV enkele jaren geleden na ruzie met Philips over arbeidstijdverkorting en actiedreigementen al eens bakzeil moest halen, kan FNV'er Cuperus niet ontmoedigen. ,,Daar stonden veel van onze leden toen wat ambivalent tegenover. Maar het behoud van collectieve beloning is voor hen urgenter. Ik proef nu grote actiebereidheid.''