Dwangsom voor trage beheerder pensioenen

De Verzekeringskamer heeft deze week de eerste dwangsom opgelegd om een pensioenfonds te dwingen de administratieve gegevens over het boekjaar 1998 af te geven. De toezichthouder op de verzekeraars en pensioenfondsen verwacht binnenkort nog enkele dwangsommen op te leggen.

Dit heeft voorzitter A. Vermaat van de Verzekeringskamer gisteren bij de presentatie van het jaarverslag bekendgemaakt. De toezichthouder kan sinds 1 januari boetes uitdelen en dwangsommen opleggen. ,,We gaan dit instrument allereerst gebruiken om pensioenfondsen hun gegevens op tijd te laten inleveren'', aldus Vermaat. De Verzekeringskamer (VK) kampt al jaren met – vaak kleine en slecht georganiseerde – pensioenfondsen die een loopje nemen met de verplichtingen jegens de toezichthouder. Zo'n vijftig van de ongeveer duizend pensioenfondsen overtraden vorig jaar deadlines, blijkt uit het jaarverslag van de Kamer. De dwangsom die deze week is opgelegd bedraagt 60.000 gulden. Voor grotere fondsen kunnen de kosten tot bijna 2 miljoen gulden oplopen.

Ook verzekeraars kunnen sinds begin dit jaar dwangsommen opgelegd krijgen. ,,Wanneer er hardnekkige problemen zijn, zullen we zelfs overwegen de naam van de betrokken verzekeraar bekend te maken'', aldus VK-bestuurder A. Kool. ,,Dat moet natuurlijk geen disproportionele maatregel worden, maar we sluiten het niet uit.''

De Verzekeringskamer toonde zich gisteren bezorgd over de moeilijke situatie waarin schadeverzekeraars zich bevinden. Harde concurrentie en toenemende schade in vooral autoverzekeringen maken de verzekeraars kwetsbaar. Om te voorkomen dat schadeverzekeraars hun problemen naar de toekomst verschuiven heeft de VK boekhoudkundige maatregelen getroffen. ,,Verzekeraars die hun marktaandeel willen vergroten via lagere premies die niet meer kostendekkend zijn, moeten de kosten voor de komende jaren direct ten laste van de winst laten komen'', aldus Kool. Deze maatregel kan de verliesgevende branche nog verder in het rood brengen.

Verzekeraars die een ,,voortdurend ongezonde ontwikkeling'' vertonen moeten, zo stelt het jaarverslag van de toezichthouder, van de markt worden verdreven.