D66 bang voor malaise in cultuursector

D66 maakt zich zorgen over de psychologische gevolgen voor culturele instellingen die hun subsidie-aanvraag voor de periode 2001-2004 afgewezen zien. Kamerlid B. Dittrich pleitte woensdag in de Tweede-Kamercommissie voor Cultuur voor een vorm van nazorg. De commissie besprak de adviesaanvraag die staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) bij de Raad voor Cultuur heeft ingediend. In totaal zijn 734 aanvragen binnengekomen, goed voor bijna een miljard gulden. Dat is bijna twee keer zoveel als beschikbaar is.

Dittrich waarschuwde voor een `malaisestemming' in de culturele wereld en vroeg de bewindsman om een nazorgprogramma. ,,Daarin kan bijvoorbeeld worden uitgelegd waarom de ene instelling wel en de ander geen geld krijgt, met als doel de teleurstelling weg te nemen.'' Van der Ploeg zegde toe over het verzoek te zullen nadenken.

Van der Ploeg liet doorschemeren dat hij de Raad voor Cultuur heeft gevraagd om een lijst met organisaties die niet direct geld krijgen, maar wel interessante plannen hebben. Deze zouden in de toekomst wellicht toch geld kunnen krijgen wanneer er bij voorbeeld extra geld loskomt voor cultuur als de sector mag meedelen in de meevallers de afgelopen tijd.

Op verzoek van de bewindsman sluit de Raad voor Cultuur volgende maand bij haar advies een lijst bij met alle namen van mensen die hebben meebeslist, hun functies in de culturele wereld en hun eventuele nevenfuncties. Dat gebeurt onder andere naar aanleiding van vragen van Dittrich over de integriteit van de raad. (ANP)