Cornelissen

Hoewel Elsbeth Etty in haar recensie van Terug naar Zwolle (Boeken, 10 maart) schrijft een liefheber van mijn werk te zijn (wat al bleek uit haar recensie in deze krant van mijn boek over haar voormalige voorman Paul de Groot), haalt ze tegelijk mijn reputatie door het slijk.

Tot tweemaal toe trekt zij – zonder één voorbeeld te noemen – mijn `betrouwbaarheid als journalist en geschiedschrijver' in twijfel. Dat is een zware beschuldiging. De reden is me een raadsel.

Mevrouw Etty mag natuurlijk, in het spoor van premier Kok, de keizer van Japan en de paus, haar excuses aanbieden, maar beter ware het dat ze met bewijzen komt voor haar boude bewering.

Lezers die willen reageren op de inhoud van de boekenbijlage kunnen hun brieven (maximaal 300 woorden) zenden aan: Redactie Boeken, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam.

De Nederlandse prijzen van buitenlandse boeken zijn benaderingen aan de hand van de omrekentabel van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Ze kunnen onderhevig zijn aan koersfluctuaties.

Redactie

    • Igor Cornelissen