Brink weg bij World Online, koers hoger

Nina Brink heeft haar taken neergelegd als topvrouw van World Online. In reactie op Brinks vertrek had het aandeel World Online vanmorgen een kleine opleving met bijna een procent op bijna 19 euro.

World Online bracht het vertrek van Brink gisteren in een persbericht naar buiten kort nadat drie verschillende (groepen van) advocaten hadden aangekondigd dat zij hun claims zullen doorzetten tegen World Online en betrokken zakenbanken. De advocaten G. Spong en O. Hammerstein zullen daarnaast bij justitie aangifte doen van oplichting, het verspreiden van leugenachtige berichten en misleiding van aandeelhouders door World Online, de betrokken banken en Brink persoonlijk.

Volgens Brinks opvolger Simon Duffy heeft Brink zelf besloten haar functie neer te leggen. Zij zal niet vertrekken, maar aanblijven en vanaf mei een functie op zich nemen als adviseur van de raad van commissarissen. Brink wordt verantwoordelijk voor ,,strategische ontwikkelingen'' en nieuwe ideeën en concepten (`business development').

De Vereniging van Effectenbezitters daagt World Online en de bij de beursgang betrokken zakenbanken Goldman Sachs en World Online. De belangenvereniging wil door de rechtbank in Amsterdam laten vaststellen dat de zes- tot zevenhonderd beleggers die zij intussen vertegenwoordigt recht hebben op een schadevergoeding. De VEB concentreert zich op het prospectus waarin informatie wordt verschaft over de beursgang. Die zou misleidend en onvolledig zijn. Met name het feit dat beleggers niet op de hoogte waren van de verkoopprijs die Brink in december kreeg voor haar aandelen (zes dollar plus een kleine vijftig procent van eventuele koerswinst) is in de ogen van de VEB laakbaar. De belangenvereniging ziet nog tal van andere fouten en lacunes in het prospectus, waaronder de relatie tussen Brink en investeringsmaatschappij Baystar, de honorering van een commissaris en informatie over faillissementen van bedrijven waarbij Brink betrokken was.

Spong en Hammerstein concentreren zich in hun juridische actie op de niet gemelde verkoopprijs van zes dollar. De advocaten willen dat beleggers de aandelen die zij bij de beursgang hebben aangeschaft kunnen `terugleveren' in ruil voor de betaalde prijs (43 euro). VEB-directeur P. de Vries heeft vanmorgen gezegd dat hij heeft geprobeerd tot een samenwerking te komen met Spong en Hammerstein, tot op heden zonder succes. Behalve Spong en Hammerstein heeft ook de Soester advocaat Van der Goen een schadeprocedure aangekondigd. De VEB dringt aan op een bijzondere aandeelhoudersvergadering. De kans daarop lijkt niet groot. Het wordt voor de VEB moeilijk om de tien procent van de aandeelhouders te verzamelen die nodig zijn om een vergadering af te dwingen.

DOSSIER WORLD ONLINEwww.nrc.nl