Beleggers claimen `alles bij iedereen'

World Online ziet van verscheidene kanten schadeclaims naderen. Bedragen zijn nog niet bekend. ,,Wij claimen alles bij iedereen.''

Ja, ook als mevrouw Brink aftreedt, zet de VEB haar claims door. Directeur P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zei het om tien over vier tijdens een persconferentie. Ruim een half uur later was het zo ver. Wat gistermiddag begon als een publicitaire slag tussen twee rivaliserende claimzaken, eindigde in het aftreden van de hoofdpersoon.

De VEB en het advocatenduo G. Spong en O. Hammerstein komen met financiële claims namens beleggers in aandelen World Online tegen het bedrijf zelf en tegen de begeleidende banken, ABN Amro en Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Spong en Hammerstein willen Brink ook privé aansprakelijk stellen en dienen een strafklacht in tegen alle betrokken partijen wegens onder meer oplichting, leugenachtige berichtgeving en valsheid in geschrifte.

De VEB eist tevens een buitengewone aandeelhoudersvergadering om de positie van de commissarissen en de operationale gang van zaken bij World Online te bespreken. De Vries erkende dat het voor de VEB ,,heel moeilijk'' zal zijn om genoeg aandelen te bundelen (10 procent van het kapitaal) om zo'n vergadering af te dwingen. Lukt dat niet, dan is de eerste reguliere bijeenkomst van aandeelhouders volgend jaar april.

De VEB heeft de claims gistermiddag gedeponeerd, vertelde De Vries, nadat bestuur en commissarisen van World Online niet hadden gereageerd op een brief van 31 maart. Daarin stonden vragen over de gang van zaken voorafgaand aan de beursgang en over de inhoud van het prospectus.

Volgens de VEB bevat het prospectus op verschillende plaatsen onjuiste en/of onvolledige informatie, zoals de term transferred waarmee de verkoop van tweederde van de aandelen van Brink op 27 december vorig jaar werd bedoeld. Ook het weglaten van de prijs (rond 6 euro, de introductiekoers werd 43 euro) is ,,zeer relevant''. Zekerheid over die verkoop kregen beleggers pas tijdens een telefonische conferentie met analisten, een week na de beursgang.

Verder heeft Brink volgens de VEB in enkele interviews, voor en tijdens de beursgang, onjuiste mededelingen gedaan en hebben de begeleidende banken niets gedaan om dat recht te zetten. De VEB spreekt Brink niet privé aan. ,,Zij trad op als bestuurder van World Online'', vindt De Vries.

De VEB gooit haar juridische procedure op fouten in het prospectus, Spong en Hammerstein lijken te mikken op contractbreuk tussen beleggers die de aandelen kochten en World Online.

,,Dat geeft een hoop onzekerheid'', vindt adjunct-directeur F. van 't Groenewout van de VEB. Bij ontbinding van het ,,koopcontract'' zouden beleggers de effecten moeten terugleveren aan World Online, en dat betekent dat zij voorlopig hun aandelen moeten houden. Zulke claimprocedures duren jaren. De VEB schikte vorig jaar een zaak tegen Philips uit 1991 na een reeks juridische zeges.

Spong en Hammerstein hebben inmiddels een team gerecruteerd dat onder hun leiding de claimzaak gaat voorbereiden. Daarvoor hebben zij een aparte stichting – Effect genaamd, toevallig ook de naam van het VEB-blad – opgericht, die de claims zal indienen namens beleggers die zich aansluiten. In de eerste helft van mei verwachten zij actie.

Om hoeveel geld het bij de claims gaat kon De Vries gistermiddag niet zeggen. Beleggers hebben zo'n 3,5 miljard à 4 miljard gulden verloren, schat hij. ,,Wij claimen alles bij iedereen'', zei Van 't Groenewout. De `beste papieren' hebben volgens de VEB-directeur beleggers die tijdens de inschrijving aandelen kochten. Maar ook beleggers die later instapten kunnen meedoen. Bij de beursgang hebben ongeveer 150.000 Nederlandse particulieren en zeker honderden professionele (buitenlandse) beleggers aandelen gekocht.

Wie wil meedoen met de VEB-actie moet lid zijn van de vereniging (contributie: 90 gulden per jaar). De Vries ontkent dat sprake is van verkapte ledenwerving. Tot nu toe hebben zich 600 à 700 gedupeerden gemeld, die samen ,,voor honderden miljoenen guldens'' schade hebben geleden. De registratie van gedupeerden heeft een dag stilgelegen doordat de VEB per e-mail onbereikbaar was. De Vries: ,,Dat liep overigens niet via World Online.''