VEB: vergadering over problemen WOL

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil dat Internetbedrijf World Online een algemene vergadering van aandeelhouders bij elkaar roept. Op die bijeenkomst moet een aantal problemen bij World Online aan de orde worden gesteld.

Dat heeft VEB-directeur P. de Vries desgevraagd bevestigd. Volgens hem moeten onder andere de positie van oprichtster N. Brink en de samenstelling van de raad van bestuur van World Online op de agenda worden gezet. Bovendien verlangt de VEB een toelichting op het prospectus zoals die uitgegeven is bij de beursgang van het bedrijf.

Het verzoek voor het uitschrijven van een aandeelhoudersvergadering zal zo snel mogelijk worden gedaan. De VEB zou vanmiddag op een persconferentie nadere bijzonderheden geven.

Formeel vindt de eerste aandeelhoudersvergadering van World Online pas in 2001 plaats. Voor het tussentijds bijeenroepen van een extra aandeelhoudersvergadering is een vertegenwoordiging van tien procent van het totale kapitaal van de onderneming nodig.

Het is niet duidelijk of de VEB dit belang reeds bij elkaar heeft of dat men nog een oproep zal doen aan beleggers om zich te melden. De Vries wilde vanmiddag ook nog niet ingaan op de vraag of de VEB een juridische procedure zal starten of dat men van World Online zal eisen dat gedupeerde beleggers zullen worden gecompenseerd. Zo zouden personen die aandelen World Online hebben aangeschaft hun geld tegen de prijs van inschrijving terug kunnen vragen.

De VEB heeft externe juridische adviseurs, waaronder het kantoor Loyens Loeff, in de arm genomen. Dit kantoor ontwierp onlangs, samen met de VEB en het Openbaar Ministerie, een regeling waarbij gedupeerde beleggers van uitzendbedrijf Content hun geld terug kunnen krijgen.