Vacatures op recordniveau

Het aantal vacatures blijft stijgen. Eind 1999 waren er 168.000 banen beschikbaar bij bedrijven en instellingen, het hoogste cijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ooit aan het eind van een jaar registreerde.

In het derde kwartaal van 1999 bedroeg het aantal vacatures nog 157.000. Bij de overheid stonden eind vorig jaar 16.000 vacatures open, zo blijkt uit vanmorgen vrijgegeven CBS-cijfers.

De vraag naar werknemers is met name groot in de automatiseringssector, waar 81 vacatures per duizend banen zijn. Het landelijk gemiddelde bedraagt 30 vacatures per duizend banen. Bij de overheid concentreert de schaarste zich in het onderwijs. Ruim één op de drie overheidsvacatures betreft een baan in deze sector.

Het aantal onvervulde arbeidsplaatsen bereikte een hoogtepunt eind juni 1999, toen het CBS in zijn kwartaalmeting een recordaantal van 182.000 vacatures registreerde. In de vorige periode van hoogconjunctuur bedroeg het hoogste aantal vacatures bij bedrijven en instellingen 134.000 (maart 1990). Daarna daalde het cijfer tot 33.000 in december 1993. Sindsien is de vraag naar werknemers fors gestegen.

Het grote aantal vacatures bevestigt, aldus het CBS, het beeld van een aanhoudend grote vraag naar arbeid. Eerdere cijfers over de banenontwikkeling gaven al een aanhoudend grote groei aan. Tegelijk is sprake van een sterke daling van de werkloosheid, in de laatste drie maanden van 1999 met gemiddeld 7.000 mensen per maand.

De grote vraag naar arbeid zorgt volgens het CBS voor een onveranderd grote dynamiek op de arbeidsmarkt. Veel werknemers grijpen de krapte op de arbeidsmarkt aan om zich te verbeteren door van baan te wisselen.