TV Heertje

Het is mij een raadsel hoe een kwaliteitskrant als NRC Handelsblad op 2 april als voorbespreking van het programma Lopende Zaken van de VPRO over de joodse tegoeden van de volgende avond een bijdrage van de stand up comedian Raoul Heertje kon opnemen. Deze bijdrage met als titel `Naoorlogs Tuig' is in elk opzicht schandelijk en getuigt ook van onwetendheid.

Met `naoorlogs tuig' bedoelt hij blijkbaar zowel de leden van het Centraal Joods Overleg, die hij `een verzameling joodse ijdeltuiten' noemt, zonder enig fatsoen of historisch besef, als premier Kok, die hij `een professionele dweil' noemt en `het prototype van het naoorlogs tuig'.

Raoul Heertje vindt blijkbaar dat het CJO niet het recht heeft met de regering of regeringscommissies te onderhandelen. Het CJO is overigens opgericht voor er van onderhandelingen over joodse tegoeden sprake was.

Het is mij overigens niet duidelijk wat Raoul Heertje werkelijk wil. Wil hij dat er helemaal geen onderhandelingen over geld zijn, en dat met een `morele schadeloosstelling' moet worden volstaan? Of wil hij juist dat een veel hoger bedrag moet worden uitgekeerd dan de toegezegde 400 miljoen? Het laatste lijkt mij waarschijnlijker.

    • Henriëtte Boas