Personalia

Koningin Beatrix heeft P.J. Polak, die vijftig jaar verbonden was aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend. Polak was na zijn formele pensionering in 1987 adviseur honorair politieke zaken van het departement. Hij was in die functie onder meer verantwoordelijk voor het voorbereiden en het afronden van alle dossiers en aantekeningen die onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken voor de koningin zijn opgesteld. De koningin roemde de inzet van Polak.