OPLEIDING

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) begint in september in samenwerking met vijf andere internationale universiteiten de Global e-commerce Masters (GEM). Deze parttime opleiding van vijftien maanden verschaft deelnemers de mastertitel in e-commerce.

De EUR constateert dat de zaken die via Internet worden gedaan momenteel nog voor een groot gedeelte aankopen betreft van consumenten bij bedrijven (business to consumer). ,,Maar de handel tussen bedrijven, business to business, zal de business to consumer binnen vijf jaar in veelvoud overtreffen'', voorspelt wetenschappelijk directeur Yao-Hua Tan van het Erasmus Centre for Electronic Commerce.

Business to business, dat is het speerpunt van de studie e-commerce. De opleiding, die plaats biedt aan dertig managers uit het hogere middenkader, helpt de studenten traditionele marktstrategieën en -modellen te vertalen naar het nieuwe zakendoen op Internet. ,,Electronic commerce werkt dwars door een bedrijf'', zegt Tan. ,,Wij hebben veel ervaring in huis over de business to business-markt.'' De wetenschappelijk directeur verwijst daarbij naar kennis die medewerkers van de faculteit vergaren in de Rotterdamse haven waar internationale handel een grote rol speelt. De universiteit trekt ook externe specialisten aan die cursussen gaan geven.

Zwaartepunten van de studie liggen op elektronisch management en op organisatorische, politieke, juridische en fiscale aspecten van elektronisch zakendoen. Tan licht de laatste pijler met een voorbeeld toe. ,,In veel landen bestaat onduidelijkheid over de juridische status van contracten bij het uitwisselen van elektronische handelsdocumenten. Fiscale problemen kunnen zich voordoen bij het het verrekenen van BTW. Hoe moeten bedrijven de afdracht regelen?''

Afgestudeerden worden geacht voor een organisatie een strategieplan voor Internet te kunnen ontwerpen en de uitvoering daarvan te kunnen begeleiden. Yao-Hua Tan vat de studie bondig samen. ,,Het studieprogramma biedt inzicht in alle facetten die nodig zijn om een onderneming ook in de eenentwintigste eeuw zaken te laten doen.''

De studie is een initiatief van de Rotterdamse universiteit. De uitvoering van het project is in een stroomversnelling gekomen nadat de Europese Commissie kenbaar maakte dat zij de ontwikkeling van een e-commerce studie wil stimuleren. De Europese Commissie heeft de universiteit een eenmalige subsidie van ongeveer 65.000 gulden geschonken in de onderzoeksfase. ,,Voor managers in het bedrijfsleven is dit een aantrekkelijke studie, maar ook voor ambtenaren'', verklaart Tan de interesse van de Commissie.

De Erasmus Universiteit werkt bij dit project samen met andere universiteiten, zoals de Athens University en Georgia State University. Deelnemers aan de studie, die werkzaam zijn bij onder meer banken en verzekeraars, werken tijdens de opleiding samen met studenten van de andere universiteiten en ze doen ervaring op bij de buitenlandse scholen.

De studie kan zich verheugen in een grote belangstelling. Enkele dagen na de presentatie ervan hadden zich al ruim 150 geïnteresseerden gemeld.

    • Marc Evers