Ontslag v. Poppel moet opnieuw

Oud-burgemeester A. van Poppel van Bergeijk mocht ontslagen worden omdat hij het ambt van burgemeester in diskrediet heeft gebracht. In het ontslagbesluit is echter onvoldoende gemotiveerd waarom Van Poppel bij het onslag het predikaat `eervol' is onthouden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtscollege in ambtenarenzaken, beslist. De minister van Binnenlandse Zaken moet in een nieuw besluit de ontbrekende motieven aanvoeren of Van Poppel alsnog eervol ontslaan. Van Poppel werd in 1995 uit zijn ambt gezet omdat hij giften had aangenomen. Hij werd tot in hoogste instantie veroordeeld.