Nieuwe kans otterpark

De Leeuwarder rechtbank heeft het faillissement van otterpark Aqualutra in Leeuwarden gisteren op formele gronden vernietigd.

Dezelfde rechtbank verklaarde het park twee weken geleden failliet, nadat drie bestuursleden hierom hadden gevraagd. Volgens hen was de schuldenlast van 2,6 miljoen gulden te hoog.

De rechtbank bepaalde dat secretaris J. Elgershuizen het faillissement niet zonder goedkeuring van directeur A. de Jongh van het park had mogen aanvragen. De Jongh en twee bestuursleden waren niet op de hoogte van de faillissementsaanvraag en tekenden verzet aan tegen het faillissement.

Elgershuizen en penningmeester F. de Jong zijn inmiddels opgestapt als bestuursleden. Voorzitter F. Zeilstra is opgelucht nu het faillissement is opgeheven. ,,Er is nu ruimte om een goed en realistisch ondernemingsplan op te stellen.'' Hij praat vanmiddag met de Leeuwarder wethouder Brok over de toekomst van het otterpark. Aqualutra werd in 1994 geopend en trekt jaarlijks 60.000 bezoekers. Het kampte van meet af aan met hoge financieringslasten als gevolg van een mislukte aanbesteding.

Gedeputeerde B. Mulder reageerde begin deze week geïrriteerd op een geheime notitie van directeur De Jongh die openbaar werd in de pers. Hierin zei hij dat hij overwoog het otterpark te verhuizen naar Giethoorn of omstreken, waar in de toekomst de eerste in Aqualutra gefokte otters in de vrije natuur zullen worden uitgezet.

De Jongh zei eerder teleurgesteld te zijn in de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden die incidenteel geen financiële steun voor het park zouden hebben overgehad. Hij verklaart dat er drie opties zijn: in Leeuwarden blijven, verhuizen naar de kop van Noord-West-Overijssel of opgaan in een themapark in Leeuwarden met het Fries Natuurmuseum en het Landbouwmuseum en een dependance openen in Noord-West-Overijssel.

Volgens Zeilstra echter is het uitgangspunt om in Leeuwarden te blijven, maar moet er ,,ook iets'' komen in Noord-West-Overijssel. Overigens beslist de Groninger rechtbank volgende week over het faillissement van de Stichting Otterstation Nederland (SON), de aandeelhouder van Aqualutra.