Marinepersoneel

Met ergenis en verbazing las ik het artikel over de vragen aan de minister van Defensie die mevrouw Van Ardenne meent te moeten stellen over de escapades van het marinepersoneel (NRC Handelsblad, 11 april). Het ontbloten van de zo te zien fraaie borsten van een aantal marinedames brengt kennelijk het imago van de marine in gevaar. Over het laten zakken van de marineherenbroeken heeft mevrouw het overigens niet.

Waar mevrouw Van Ardenne niet over sprak was het afschrikwekkend effect voor het imago van onze krijgsmacht door de gebeurtenissen in Srebrenica, waarvan wij nu dagelijks de getuigenissen over horen. De houding van de militaire leiding, de politieke leiding en niet te vergeten de buitengewoon halfslachtige houding van de Tweede Kamer, zowel toen als nu, heeft mevrouw Van Kemenade en haar overige pluche gebruikers er nog niet toe gebracht om initiatieven te nemen tot het starten van een parlementaire enquête. De reactie van dit Tweede Kamerlid over de blote dames is een waar gotspe. Ik schaam mij voor dit soort volksvertegenwoordigers.

    • J.H. Scholten