Kamerlid Brood (35) overleden

Het 35-jarige Tweede-Kamerlid mr. Ph. G. Brood (VVD) is vanmorgen in het gebouw van de Tweede Kamer overleden aan een hartaanval. Hij was sinds 25 augustus 1998 lid van de Kamer, waarin hij deel uitmaakte van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie. Op die gebieden was hij ook woordvoerder van de VVD-fractie.

Na het bekend worden van zijn overlijden en terwijl in de vergaderzaal een plenair debat gaande was over de Kosovo-evaluatie van het kabinet, besloot de merkbaar geëmotioneerde Kamervoorzitter J. van Nieuwenhoven na een korte schorsing om alle voor vandaag geagendeerde bijeenkomsten af te breken dan wel op te schorten.

Philippe Brood, geboren in Den Haag, studeerde Nederlands recht en bestuursrecht in Leiden, waar hij aansluitend ook universitair docent was. Na korte periodes als manager bij een fast-foodbedrijf en als adviseur bestuursrecht kwam hij anderhalf jaar geleden, na de formatie van het kabinet Kok-II, op een zogeheten opvolgingsplaats in de Kamer.

Brood is sinds de Tweede Wereldoorlog het derde lid van de Tweede Kamer dat tijdens zijn werk aan het Binnenhof overleden is.

Eerder, najaar 1967, overkwam dat de 52-jarige PvdA-onderwijsspecialist W. van der Gevel en, in 1961, de 60-jarige KVP'er Th. Koersen.