Extra prikkels tegen stijging aantal WAO'ers

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) wil extra financiële prikkels invoeren voor werkgevers en werknemers om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen.

Hiertoe heeft hij een plan van aanpak opgesteld dat vrijdag in het kabinet wordt besproken. Enkele onderdelen van het plan zijn deze week uitgelekt.

Om WAO'ers te stimuleren weer aan de slag te gaan, krijgen zij de mogelijkheid om met behoud van uitkering te gaan werken. Daarbij krijgen zij een bonus waarmee ze er netto tien procent op vooruitgaan. Nu is het nog zo dat een WAO'er die weer op zijn oude niveau gaat werken, de kans loopt zijn uitkering te verliezen. Ook neemt Hoogervorst maatregelen om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken WAO'ers in dienst te nemen.

Het plan van aanpak bevat ook maatregelen om de instroom in de WAO te beperken. Zo komen er strengere sancties voor werkgevers en werknemers als zij in het eerste ziektejaar te weinig initiatieven nemen om er voor te zorgen dat de zieke werknemer terugkeert op zijn werk. Hoe die sancties er precies uitzien is nog onduidelijk.

Ook moet nog nader worden uitgewerkt welke criteria gelden voor het `verwijtbaar' gedrag van een zieke werknemer. Eerder had staatssecretaris Hoogervorst al aangekondigd dat werkgevers het salaris na het eerste ziektejaar enkele maanden moeten doorbetalen als ze het WAO-dossier van de werknemer niet op orde hebben.

Het aantal WAO'ers blijft ondanks de groei van de economie stijgen. Eind 1999 waren het er 908.000. Er zijn nu weer net zoveel WAO'ers als tien jaar geleden, toen het kabinet-Lubbers bijna viel over het WAO-probleem.

Hoogervorst kreeg de afgelopen maanden kritiek uit de Tweede Kamer dat hij te weinig heeft gedaan. Volgens de PvdA had hij zich te veel beziggehouden met de vernieuwing van het stelsel van sociale zekerheid en te weinig met concrete maatregelen voor de WAO. Ook zijn eigen partij, de VVD, vond dat Hoogervorst te voorzichtig is. Daarom begon de VVD met oppositiepartij CDA besprekingen over een eigen plan van aanpak.

Deze gelegenheidscoalitie heeft gisteren geen overeenstemming bereikt. De Kamerleden Wilders (VVD) en Bijleveld (CDA) willen hun plan nog aan de fracties voorleggen, voordat ze er mededelingen over willen doen.

PvdA en VVD hebben inmiddels instemmend gereageerd op het plan van aanpak van Hoogervorst. Volgens Wilders is de staatssecretaris op de goede weg, maar bevat het plan van VVD en CDA ,,extra creatieve ideeën'' waar Hoogervorst zijn voordeel mee kan doen. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer hebben VVD en CDA steun nodig van andere partijen.