Ex-president is `kluts kwijt'

De top van het Indonesische openbaar ministerie is zwaar gefrustreerd. Marzuki Darusman, een gewezen activist voor de mensenrechten en sinds eind oktober procureur-generaal, is vastbesloten een voorbeeld te stellen in zijn kruistocht tegen de corruptie en heeft meteen na zijn aantreden het gerechtelijk onderzoek tegen oud-president Soeharto heropend. Darusman en de zijnen moeten echter opboksen tegen een front van lijfartsen en peperdure advocaten dat zich beroept op de zwakke gezondheid van de oud-president. Soeharto (78) kreeg in juli vorig jaar een herseninfarct.

Begin maart moesten Soeharto's advocaten akkoord gaan met een onafhankelijk medisch onderzoek in het hoofdstedelijke ziekenhuis Cipto Mangunkusumo. Dat wees uit dat de inmiddels officieel verdachte Soeharto een ondervraging wel degelijk aankon, mits dit zou plaatsvinden in zijn eigen woning, onder dokterstoezicht. Maandag 3 april toog het vijf man sterke onderzoeksteam naar de familiewoning aan de Sandelhoutstraat in de villawijk Menteng. De ondervraging werd na een half uur beëindigd, toen aanwezige artsen vaststelden dat de bloeddruk van de verdachte gevaarlijk opliep. Soeharto had toen pas drie vragen beantwoord.

Een document dat lijkt op het proces-verbaal van de ondervraging werd aan journalisten ter hand gesteld door een van Soeharto's raadslieden, mr. O.C. Kaligis. Die zei later dat het ging om `persoonlijke aantekeningen'. Op de eerste vraag of hij zich liet vergezellen van raadslieden, zou Soeharto duidelijk `jawel' hebben geantwoord. Toen hem gevraagd werd wie dat waren, zou hij hebben gezwegen en zouden zijn advocaten zichzelf hebben voorgesteld. Daarop zouden de gerechtsdienaars de namen van een aantal liefdadigheidsstichtingen hebben opgesomd waarvan de fondsen oneigenlijk werden gebruikt, en hebben gevraagd of Soeharto daarvan voorzitter was geweest. Weer zweeg Soeharto en zijn artsen zeiden: ,,Deze vraag is te ingewikkeld.'' Daarop noemden de ondervragers de stichtingen een voor een bij naam en zesmaal zei Soeharto: ,,Ja, daarvan was ik voorzitter.'' Bij de zevende zou hij in de war zijn geraakt. Toen men informeerde of hij de vorige vraag goed begrepen had, zei Soeharto: ,,Die ene ben ik vergeten. Ik ben de kluts kwijt.'' Daarop stapten de ondervragers over op een omstreden landbouwproject in Kalimantan, maar toen beëindigden de artsen het verhoor.

    • Dirk Vlasblom