De Vries: brandweer moet minder macho zijn

. De typische Hollandse machocultuur die bij de brandweer heerst zou tot het verleden moeten behoren, vindt staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken). In plaats daarvan zouden er veel meer vrouwen en allochtonen bij de vrijwillige en betaalde brandweer moeten werken. Op dit ogenblik zijn die categorieën volstrekt ondervertegenwoordigd. Daarom moeten er heel andere wervingscampagnes komen, zo liet de bewindsman gisteren weten tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004.

Bij de brandweer is op dit ogenblik één op de veertig medewerkers vrouw. Dat aandeel is volgens de bewindsman buitengewoon laag, maar om daar verandering in te brengen zouden om te beginnen andere fysieke eisen moeten worden gesteld aan het brandweerpersoneel. Bovendien schort het nu aan een adequate kinderopvang.

De Vries voelt weinig voor streefcijfers, zoals een percentage van vijftien in 2003 dat PvdA-woordvoerster Wagenaar voorstaat. Zij wil van de bewindsman maatregelen om het (vrijwilligers)werk in deeltijd te doen en om een cultuuromslag te realiseren. Arbeidspatronen van mensen zijn sterk veranderd en de brandweer moet zich bij die ontwikkeling aansluiten, stelt Wagenaar. De Vries omarmt een voorstel van GroenLinks om allochtone organisaties te betrekken bij de werving van minderheden.