Bijstanders

Het wettelijke verbod voor uitkeringsgerechtigden om een voltijdstudie te volgen, leidt tot onacceptabele discriminatie van vrouwen. Dat heeft de Hoge Raad beslist.

Zie pagina 7