Banner, cookie en mandje

Webhandel gaat gepaard met ondoorgrondelijk, meestal Engelstalig jargon. Een poging tot helderheid.

AFTER MARKETING Sommige webwinkeliers gebruiken het e-mailadres dat een klant heeft verstrekt tevens om folders met nieuwe aanbiedingen per e-mail te sturen. Doorgaans staat in deze berichten ook hoe de klant van de mailinglijst kan worden geschrapt.

BANNER Advertentie, zoals een ingezonden mededeling in een krant. Wie klikt op de banner, komt terecht op de site van de adverteerder.

CERTIFICATE AUTHORITY Een winkel die een beveiligde verbinding gebruikt (zie SSL) krijgt een certificaat van een zogenoemde Certificate Authority (CA), om duidelijk te maken dat de winkel inderdaad is wat hij zegt te zijn. Het certificaat bevat de sleutel voor de encryptie (beveiliging). De meeste browsers bevatten een lijst van betrouwbare CA's. Als de CA onbekend is of het certificaat is verlopen, dan vraagt de browser of de klant verder wil of niet.

Overigens betekent een betrouwbaar certificaat niet dat de winkel te vertrouwen is, net zo min als een rijbewijs voorkomt dat een automobilist overtredingen maakt.

CHECKOUT STAND De kassa van een winkel, waar het virtuele winkelwagentje (zie aldaar) verandert in een bestelling.

COMMERCE XML Xml (extensible markup language) is een metataal die het mogelijk maakt te beschrijven wat voor soort informatie er waar op een webpagina staat. Bij Commerce Xml (cxml) houdt dat bijvoorbeeld in dat prijzen, hoeveelheden, producten en merken als zodanig gedefinieerd kunnen worden. Op deze manier is het makkelijker zoeken naar een bepaald product voor een bepaalde prijs.

COOKIE Een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website op de harde schijf van de surfer wordt achtergelaten en informatie kan bevatten over de producten die een klant bekijkt. Zo kan een winkel direct zijn klant herkennen bij een volgend bezoek en hem wijzen op nieuwe producten die hem mogelijk interesseren. Het is mogelijk cookies te weigeren door het beveiligingsniveau van de browser aan te passen, maar de consequentie kan zijn dat bestellen onmogelijk wordt.

DOT.COM Benaming voor bedrijven die hun geld op het Internet verdienen, gebaseerd op hun Internet-adres, dat – in elk geval in Amerika – altijd eindigt op .com. De punt wordt als dot uitgesproken.

DIGITAAL GELD, CYBER CASH Manier om on line te betalen: een banktegoed op een beveiligd deel van de harde schijf, waarvan bij een bestelling automatisch een bedrag wordt afgeschreven.

EDI Electronic data interchange. Term uit de business-to-business-handel. EDI staat voor de uitwisseling van documenten tussen computernetwerken van bedrijven.

ELECTRONIC MALL Elektronisch winkel- centrum. Website van een bedrijf dat zelf niets verkoopt, maar binnen één pagina een aantal aanbieders bijeenbrengt.

ELEKTRONISCH FORMULIER Webpagina waarop een consument zijn gegevens kan invullen, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en betaalwijze. De inhoud van het formulier wordt via een beveiligde verbinding naar de winkel gestuurd.

ESD Electronic software distribution. Manier om software te verkopen en te distribueren via Internet.

FAQ Frequently asked questions. Een lijst die antwoord geeft op de meest gestelde vragen over een website/winkel. Meestal te vinden via de klantenservice.

MICROPAYMENTS Het doen van zeer kleine betalingen – in de orde van dubbeltjes – voor kleine hoeveelheden informatie, zoals een artikel uit een tijdschrift. Zal pas van de grond komen bij de grootschalige invoering van digitaal geld.

ORDER CONFIRMATION,

SHIPPING CONFIRMATION Doorgaans krijgt een klant na een bestelling een e-mail met daarin een bevestiging van de bestelling. Als de bestelling is verzonden, volgt vaak een tweede bericht.

PACKAGE TRACKING De mogelijkheid om via de website van een koeriersbedrijf de weg van een besteld pakket te volgen vanaf het moment dat het bij de koerier is aangeboden.

SSL Secure sockets layer. Een door Netscape ontwikkelde manier om transacties veilig te kunnen verrichten over een onveilig Internet. SSL zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een bestelling of creditcardnummer wordt versleuteld en dus onleesbaar wordt voor onbevoegden, door middel van encryptie. Wie gebruikmaakt van een beveiligde verbinding kan dat zien aan een geel hangslot dat onderaan het browserscherm verschijnt. Ook begint de adresregel in de browser niet met het gebruikelijke http://, maar met https:// (hypertext transfer protocol secured). Overigens is de veiligheid betrekkelijk, want elke code valt in principe te kraken.

SHOPPING CART/ WINKELWAGEN/

Tijdens het surfen door de catalogus van een webwinkel kunnen producenten in een virtueel winkelwagentje worden gelegd.

Tijdens het bladeren blijven de producten in het wagentje liggen, maar ze zijn nog niet daadwerkelijk besteld. Dat gebeurt pas bij het uitchecken

SPAM

Niet zo effectieve manier van massaal folderen per e-mail door - meestal obscure - bedrijven. Is niet geliefd bij de ontvangers van e-mail, omdat het de postbus verstopt.

WAP

Wireless application protocol.

Techniek die het mogelijk maakt met een mobiele telefoon te surfen. Bij sommige winkels kan hiermee ook worden besteld.

    • Arlen Poort