Aantal doden in verkeer stijgt met 2 procent

Het aantal verkeersdoden is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Het afgelopen jaar kwamen in het verkeer 1090 personen om, 2 procent meer dan in 1998. Ook het aantal gewonden in het verkeer is vorig gestegen, met 5 procent tot 12.389 ziekenhuisgewonden. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft deze cijfers vandaag bekendgemaakt op een congres in Amsterdam. Zij vindt de cijfers ,,weinig hoopgevend'', en wil extra maatregelen, zoals een tijdelijk rijbewijs voor nieuwe autorijders.

Bijna eenderde van de doden valt bij ongelukken waarbij een vrachtauto of bestelauto betrokken is. Het aantal slachtoffers steeg met 61 procent voor inzittenden en bestuurders van bestelauto's en met 55 procent voor inzittenden en bestuurders van vrachtwagens. Netelenbos wees als mogelijke verklaring van het gestegen aandeel van de bestelauto's op het om fiscale redenen rijden in een bestelauto.

Een sterke stijging van het aantal verkeersslachtoffers doet zich vooral voor bij jonge kinderen tot 11 jaar, mensen van middelbare leeftijd van 56 tot 60 jaar en bij bejaarden boven de 81 jaar.

Het beleid van minister Netelenbos is erop gericht het aantal verkeersdoden in 2010 tot 750 personen per jaar te hebben teruggebracht. Deze doelstelling is volgens haar alleen met extra inspanningen nog haalbaar. Wat betreft aantallen verkeersdoden bezet Nederland de derde plaats van de lijst van veiligste EU-landen, maar de daling van het aantal verkeersslachtoffers is de afgelopen tien jaar aanzienlijk minder dan in de jaren daarvoor.

Netelenbos maakte vandaag verder bekend dat de nieuwe verkeersregels per 1 mei 2001 worden ingevoerd. De belangrijkste nieuwe regel is dat op gelijkwaardige kruisingen alle verkeer van rechts voorrang heeft, ook langzaam verkeer zoals de fiets.

Eerder was sprake van invoering van de maatregel eind dit jaar. Met deze latere invoeringsdatum hebben gemeenten meer tijd om de maatregel voor te bereiden door middel van het aanpassen van kruisingen en door het geven van voorlichting, vooral op scholen.