Vier regionale centra voor `arbeidsziekten'

Artsen kunnen in de toekomst terecht bij een netwerk van regionale `steunpunten' voor vragen over de aanpak van klachten die met het werk te maken hebben. Als dit nodig is kunnen ze patiënten naar gespecialiseerde behandelcentra verwijzen. Minister Borst (Volksgezondheid) stemt in met dit voorstel van het platform voor aanpak van wachtlijsten bij ziekenhuizen en Riaggs.

Waarnemend directeur-generaal volksgezondheid, N.C.A. Oudendijk, heeft dit gisteren gezegd bij de presentatie van de vier landelijke kenniscentra op het terrein van psychische aandoeningen, aandoeningen van luchtwegen en huid en klachten over het bewegingsapparaat. De centra waren eerder al door Borst ingesteld om de kennis over deze vier groepen aandoeningen, die samen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het (langdurig) ziekteverzuim, te vergroten.

Regionale steunpunten moeten deze kennis toegankelijk maken voor de dagelijkse praktijk. Bovendien helpen ze, aldus Oudendijk, de `ingegroeide misvorming' uit de weg te ruimen dat medisch specialisten en huisartsen menen niets te maken te hebben met het feit of hun patiënten al dan niet werken. ,,De tijd dat een specialist tegen een zieke werknemer zegt: `blijf eerst maar eens een paar weken thuis' verandert gelukkig.''

Volgens hem is de autonomie van de individuele beroepsbeoefenaar achterhaald. Niet voor niets komt steeds meer de nadruk te liggen op `ketenzorg' waarbij verschillende disciplines samenwerken en waarbij de patiënt bij de organisatie van de hulp centraal staat. Volgens Oudendijk helpen de steunpunten ook de samenwerking van bedrijfsartsen met huisartsen en met medisch specialisten verbeteren. De relatie tussen deze groepen laat veel te wensen over, zo is uit meerdere onderzoeken gebleken.