Toekomst monarchie 7

Volgt men De Graaf in zijn voorstel voor een regering waar het staatshoofd geen deel van uitmaakt, dan kan in moderne tijden beter helemaal van een staatshoofd worden afzien.

De uiterst beperkte taken van een zuiver ceremonieel staatshoofd maken de functie tot een onwaardig ambt. Die klusjes kunnen beter als neventaken worden verdeeld onder bijvoorbeeld de minister-president, parlementaire commissies en de beide Kamervoorzitters. De soevereiniteit zou weer dáár liggen waar zij hoort: bij het volk. Eén en ander is te verkiezen boven het huidige en een eventueel toekomstig ceremonieel koningschap, én boven een ceremonieel presidentschap. Aldus wordt de onverenigbaarheid met de democratie van een erfelijke functie vermeden. Tevens wordt het gevaar vermeden dat een populair maar onbekwaam figuur tot president wordt gekozen, of dat een bekwaam figuur tot een inhoudsloos ambt wordt veroordeeld.

DE STEMMING www.nrc.nl/DenHaag

    • O.L.E. Jongmans