Toekomst monarchie 5

De argumenten die tegen het voorstel tot modernisering van de monarchie worden aangevoerd zijn weinig inhoudelijk. Het gaat erom dat de huidige rol van de koning(in) niet past in een democratisch bestel zoals door Th. de Graaf wordt bepleit. De argumenten dat `geen ontevredenheid bestaat over het functioneren van Beatrix' en `De Graaf te kort zou doen aan de inzet van de koningin' dragen niet bij aan de discussie die hij op gang wil brengen. Het gaat tenslotte niet om de persoon van de koningin. Ook het argument dat `het systeem sinds mensenheugenis zorgt voor stabiliteit' is niet sterk, want wie zegt dat de stabiliteit verdwijnt als de rol van de koningin wordt teruggedrongen. Dat lijkt me niet.

    • Mr. R.C.J. de Roon