Toekomst monarchie 4

Wat mij opvalt, is dat De Graaf zo verkrampt ingaat op het optreden van Beatrix zelf. Ondanks de vele incidenten ontmoet haar persoonlijke en professionele inzet bij hem groot respect. Zij doet wat het constitutionele bestel van haar vraagt. Het is in dit verband op zijn minst opmerkelijk dat wanneer de Eerste Kamer de grenzen van het staatsrecht opzoekt door een wetsvoorstel af te keuren, wel kritiek mogelijk is. Leden van de Eerste Kamer dienen hun plaats te weten en zich terughoudend op te stellen, anders wordt het tijd om de Eerste Kamer op te doeken, aldus de Tweede Kamer.

Waarom wordt koningin Beatrix niet op dezelfde wijze gekritiseerd wanneer zij op een geheel `eigenwijze' manier gebruik maakt van haar bevoegdheden? Het echte laatste taboe lijkt de persoon Beatrix zelf te zijn.

    • Corné van der Wilt