Toekomst monarchie 3

De voorstellen van Th. de Graaf passen in de moderne tijd. Het gaat immers om het principe dat het in een democratie niet past dat een functionaris die niet alleen over politieke invloed maar ook over door de Grondwet toegekende macht beschikt, niet direct of indirect door de bevolking is gekozen. De stelling, die overigens betwist kan worden, dat ons huidige staatshoofd uitstekend functioneert, doet hier niets aan af. Dat Bram Peper 24 uur per dag burgemeester was, vormt ook geen rechtvaardiging voor zijn declaratiegedrag. Het verbaast mij dan ook dat juist mijn partij, de VVD, zo tegen de voorstellen van De Graaf is. Heeft juist de VVD niet in haar beginselprogramma, vrij weergegeven, staan `dat de huidige constitutionele monarchie goed functioneert, maar dat deze staatsvorm niet per definitie zaligmakend is?'

Het verdient overweging om artikel 87 lid 1 van de Grondwet, waarin geregeld wordt dat een wetsvoorstel pas wet wordt als ook de koningin haar handtekening heeft gezet, aan te vullen met de volgende zinsnede: Als een wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet aanhangig is en dit wetsvoorstel behelst het wijzigen van de staatsvorm of het wijzigen van de bevoegdheden van het staatshoofd, dan is de handtekening van het staatshoofd niet vereist. Alsdan wordt het voorstel door de vice-voorzitter van de Raad van State ondertekend.

Zo wordt recht gedaan aan zowel de ideeën van De Graaf als aan hen die vinden dat het staatshoofd goed functioneert. De positie van het staatshoofd verandert op deze manier niet, en zij die vinden dat die positie moet veranderen, kunnen proberen een parlementaire meerderheid (van twee derde) te verkrijgen en voorstellen van een dergelijke strekking door te voeren. Dat is nu niet mogelijk omdat het niet in de rede ligt dat het staatshoofd haar eigen doodsvonnis (republiek, inperking bevoegdheden) zal ondertekenen.

    • Mr. D. van der Wal