Toekomst monarchie 1

Een vlag, die de lading niet dekt. Een monarch is een alleenheerser, ook indien zijn heerschappij op een grondwet berust: constitutionele `monarchie' is een eufemisme. Onze koning (m/v) is geen monarch. Hij is de persoon, die in hoofdzaak de historische continuïteit in de eenheid van de Nederlanders als volk symboliseert. Een schier onmenselijke positie: door historische bestemming verregaand in zijn vrijheid beperkt zijn – levenslang. Een bestemming, waaraan de betrokkenen zich uit verantwoordelijkheidsgevoel niet willen onttrekken, tot nog toe. Geen reëel denkend en voelend mens zou met hen willen ruilen. Gun dan de koning ook enige verlichting van zijn levenslange onvrijheid door zijn wekelijkse gesprekken met de premier. En gun de premier, en daarmee het Nederlandse volk, de mogelijkheid te profiteren van de levenslange ervaring en wijsheid van de koning, indien en voorzover de premier de oordelen van de koning deelt. De premier is daarin vrij.

En gun Nederland de unieke oplossing voor het probleem van de verdeeldheid bij kabinetsformaties: de aanwijzing van een (in)formateur door de koning. Door het ontbreken van een regering is er tijdelijk een hiaat in het afleggen van verantwoording voor het (in)formatiewerk. Zodra er weer een regering is, wordt die verantwoording over de gehele periode van het hiaat alsnog door die regering aanvaard en afgelegd.

    • G. Kooy